Restsalg

Stor indsats, for at tage mest muligt hensyn til miljøet

Vi  gør en stor indsats for at tage mest muligt hensyn til miljøet,  så påvirkningen bliver mindst mulig. Blandt andet ved løbende miljøforbedringer, effektiviseringer af produktionen samt optimering, så fremstillingen forgår på den mest hensigtsmæssige måde. Derved minimerer vi også ressourceforbruget samt sænker det samlede energiforbrug.

Overskydende træmateriale

genanvendt til opvarmning

Alt overskydende træmateriale, der kommer fra produktionen, bliver genanvendt til opvarmning af produktionen og kontoret. En del af opvarmningen genbruges til vores tørrestuer, hvori vi selv tørrer alt træet, der benyttes i produktionen. På denne måde har vi fuld kontrol med tørreprocessen, hvorved vi sikrer os den højeste kvalitet.

 

Restaffald der ikke kan genanvendes på fabrikken, bliver afhentet og kørt til genanvendelse eller destruktion hos certificerede virksomheder.

Medarbejderne forpligtes til at komme med forslag på et sundt miljø

Af hensyn til miljøet sørger vi konstant for, at vores medarbejdere er opdaterede med virksomhedens miljø politik. Nye  medarbejdere bliver sat ind i tingene af den miljøansvarlige. Derved motiveres medarbejderne til at få produktionen optimeret bedst muligt og samtidig overholde alle miljørelevante mål.

 

Vi opfordrer vores medarbejdere til at komme med forslag til forbedringer, så vi hele tiden kan være et skridt foran og holde fokus på miljøområdet.

Alt træ kommer fra bæredygtig skovhugst

Vi bruger kun træ fra europæiske savværker og i tæt samarbejde med trægrossister sikrer vi os, at kvaliteten ligger inden for de standarder og krav, vi stiller. Vi kan samtidig sikre os, at alt træ kommer fra bæredygtig skovhugst og vores træ leverandør er FSC certificerede.

 

Europæiske skove er beskyttet af de nationale skovlove, der påbyder landene ikke at fælde mere

skov end der genplantes. Ved udelukkende at benytte træ fra europæiske skove sikre vi os en

bæredygtig og gennemreguleret drift.

Download Kvalitets- og miljøpolitik